+31 75 7112813

Uitvoering concept, basic en detail engineering

  • Het Conceptueel ontwerp is een studie fase waarin ideeën en alternatieven worden geëvalueerd. Deze fase resulteert in een fundamenteel proces concept, een voorlopige planning en een ruwe schatting van de kosten. De klantspecificaties worden beoordeeld en waar nodig wordt er overlegd met de klant over de haalbaarheid hiervan.
  • De Basic engineering is de uitwerking van het conceptueel ontwerp in een pakket, waarin capaciteit, procescondities en de layout worden bepaald en vastgelegd. Het resultaat is een 3D model waarin al deze zaken zijn vastgelegd en wat samen met bijbehorende 2D tekeningen kan worden gebruikt ter goedkeuring.
  • De Detail engineering resulteert in alle documentatie die nodig is om apparatuur en materialen aan te schaffen en productietekeningen om het project te kunnen bouwen of uit te besteden. Uw pakket kan bestaan uit 2D productietekeningen, inkooplijsten, handleidingen, en digitale bestanden voor CAM machines.

Snelheid en kwaliteit van het concept, Basic-en Detail engineering zijn vaak essentieel voor het succes van het project. U kunt er op vertrouwen dat uw project bij Advise Mechanical Solutions in goede handen is.